NoozUp

NoozUp
อัปเดตวันใหม่กับนิวส์อัพ

เปิด
ผลวิจัยใหม่ “สมาร์ทโฟน” มีส่วนทำให้เด็กติดเหา!
Lifestyle ที่มา NoozUP

ผลวิจัยใหม่ “สมาร์ทโฟน” มีส่วนทำให้เด็กติดเหา!

ผลวิจัยเผย “สมาร์ทโฟน” เป็นสาเหตุที่ทำให้จำนวนเด็กนักเรียนที่ติดเหาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้เด็กๆ มารวมตัวกันเป็นกลุ่ม ทำให้เหากระโดดไปยังเด็กคนอื่นๆ

จากการวิจัยโดยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด โดยให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองที่มาใช้บริการแผนกเด็กและผู้ป่วยนอกที่โรงพยาบาลจอห์น แรดคลิฟฟ์ในออกซ์ฟอร์ด ตอบคำถามในแบบสอบถาม ปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นกว่า 200 คนที่มีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต มีแนวโน้มจะติดเหามากกว่าเด็กทั่วไปถึง 2 เท่า และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้เข้าร่วมวิจัยที่เคยเข้าร่วมเมื่อ 5 ปีที่แล้ว มีเหาเพิ่มขึ้นถึง 22 เท่า

อย่างไรก็ตาม ในการวิจัยครั้งนี้ระบุว่าการถ่ายภาพเซลฟี่ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กติดเหา แต่น่าจะเป็นการที่เด็กมารวมตัวกันเพื่อดูสิ่งต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน และส่งผลให้เด็กมีแนวโน้มติดเหามากขึ้น

ก่อนหน้านี้ ในปี 2015 ชารอน ริงค์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปจากวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา ได้บัญญัติคำว่า 'social media lice' หรือเหาโซเชียลมีเดีย ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของเหาบนศีรษะที่เกิดจากการถ่ายภาพเซลฟี่เป็นกลุ่ม เพราะเด็กๆ จะต้องเอาศีรษะมาชิดกัน

ข้อมูล : The Telegraph

ภาพ : iStockphoto

เรื่องที่น่าสนใจอื่นๆ